سبد خرید 0

شرکت سلامت پروتئین ایرانیان به شماره ثبت 456155

منجمد

منجمد
بال مرغ منجمد
توضیحات محصول: بال مرغ با نوک منجمد شده ايراني با تاييده بهداشتي و مجوز س..
0 تومان
بچه فیله مرغ منجمد
توضیحات محصول: خرده گوشت مرغ بي استخوان منجمد شده ايراني با تاييده بهداشت..
0 تومان
جوجه سینه بی کتف منجمد
توضیحات محصول: سينه مرغ بي استخوان و بي کتف منجمد شده ايراني با تاييده بهد..
0 تومان
خرده راسته گوسفندی منجمد
توضیحات محصول: خرده راسته راسته گوسفندي منجمد با تاييده بهداشت و مجوز سازما..
0 تومان
خرده گوشت گوساله منجمد ایرانی
توضیحات محصول: خرده بدن گوساله ايراني منجمد با تاييده بهداشتي و مجوز سازما..
0 تومان
دمبه گوسفندی منجمد ایرانی
توضیحات محصول: دمبه گوسفندي گوسفندي منجمد ايراني با تاييده بهداشت و مجوز سا..
0 تومان
راسته شاندیزی گوسفندی منجمد با پیاز
توضیحات محصول: راسته شانديزي 1 بند و 2 بند منجمد با پياز با تاييده بهداشت و..
0 تومان
راسته شاندیزی گوسفندی منجمد بدون پیاز
توضیحات محصول: راسته شانديزي 1 بند و 2 بند منجمد بدون پياز با تاييده بهداشت..
0 تومان
راسته مغز گوسفندی 3 تیکه منجمد
توضیحات محصول: راسته مغز گوسفندي 3 تيکه منجمد با تاييده بهداشت و مجوز سازما..
0 تومان
راسته گوساله منجمد برزیلی
توضیحات محصول: گوشت راسته گوساله نر جوان منجمد شده وارداتي با تاييده بهداش..
0 تومان
ران  گوساله منجمد برزیلی
توضیحات محصول: گوشت ران گوساله نر جوان بي استخوان منجمد شده وارداتي با تايي..
0 تومان
ران تیکه درشت گوساله  منجمد برزیلی
توضیحات محصول: گوشت بغل ران گوساله نر جوان بي استخوان منجمد شده وارداتي با ..
0 تومان
ران سایز مرغ منجمد 300 الی 350 گرم
توضیحات محصول: مرغ با استخوان منجمد شده ايراني با تاييده بهداشتي و مجوز ساز..
0 تومان
ران گوساله منجمد ایرانی
توضیحات محصول: گوشت ران گوساله نر جوان بي استخوان منجمد شده ايراني با تاييد..
0 تومان
ران گوسفندی منجمد ایرانی
توضیحات محصول: گرده ران با ماهيچه گوسفندي با استخوان منجمد ايراني با تاي..
0 تومان

از مسترقصاب چگونه خرید کنیم؟

مرحله 1

 

مرحله 2

 

مرحله 3

در فروشگاه مستر قصاب بچرخید
و سبد خرید خود را پر از محصولات تازه کنید.
   تا 24 ساعت ماشین حمل گوشت مستر
درب منزل شما گوشت هایتان را تحویل می دهد.
   چه گوشت های تازه ای!
از آن ها لذت ببرید، نوش جان!
برای مشاهده کامل راهنمای سفارش و خرید از مستر قصاب اینجا کلیک کنید