سبد خرید 0

شرکت سلامت پروتئین ایرانیان به شماره ثبت 456155

دانستنی های محصولات پروتئینی

نکاتی در رابطه با ماهی های تن

سه شنبه, 03 فروردين 1000 00:00
انواع ماهی های تن (Tuna Fish) که گاهی به غلط تن ماهی نامیده می شوند، زیر مجموعه ای از خانواده بزرگ ماهی های اقیانوسی به نام Scombridae هستند و در زیر شاخه Thunnus دسته بندی می شوند. این دسته بندی شامل انواع تن بلو فین،یلوفین،آلباکور Albacoreو بیژیی Bigeyeمی باشد.رنگ گوشت…
کپک و گونه های آن کپک پرنده ای است با گونه های متعدد با نام های چوکر( Chukar)، صخره ای(graeca) و پا قرمز اروپایی(rufa) البته همه ی کبک ها (Alectoris) پا قرمز هستند. گونه رایج در ایران بیشتر از نوع چوکرمی باشد. حدود 3 سال از تولید و تکثیر کپک…

دسته بندی اصلی محصولات