سبد خرید 0

شرکت سلامت پروتئین ایرانیان به شماره ثبت 456155

نحوه تکه تکه کردن مرغ

 

در مرحله اول مرغ کاملی را که خریداری شده از بسته اش خارج نمایید.

محتویات داخل مرغ مانند (دل، قلوه و..) را از شکم آن خارج کنید. با بردن دست  به  داخل شکم مرغ تمام محتویات آن را برون بکشید.

بعد از این کار در مرحله بعد تمام مرغ (بیرون و داخل شکم) را با آب خنک، به طور کامل بشویید. حتما از آب خنک استفاده نمایید.

سپس کمی صبر کنید که آب مرغ برود و بعد از آن مرغ را طوری بر روی تخته آشپزی قرار دهید که قسمت سینه مرغ رو به بالا باشد.

در ابتدا به سراغ جدا کردن پاها میرویم. میبایست  قسمتی که پاها به لگن مفصل شده است را پیدا کنید و از این قسمت، جدا سازی اتفاق بیفتد.

با یک چاقو پوست قسمت مفصل پا و لگن را برش دهید و سپس با کمک دست، پوست این قسمت را جدا نمایید به این ترتیب مفصل ران و لگن بهتر مشخص میشود و پاها را تا جایی که میشود به بیرون بکشید و با یک چاقوی تیز  آنها را جدا نمایید. از قسمت غضروفی پا و لگن را جدا کنید.

در مرحله بعدی بهتر است پا را به دو قسمت تقسیم کرد. یک قسمت مربوط به ران میباشد و قسمت دیگر ساق آن است.

میبایست پا را خلاف جهت عملکرد آن خم کرد تا مفصل ران و ساق مشخص شود سپس از این قسمت عمل جدا سازی اتفاق بیفتد.

حال به سراغ جدا کردن سینه از پشت بدن میرویم. این قسمت در ادامه دنده ها قرار دارد. برای این کار چاقو را به صورت اره ای حتما از عقب به جلو حرکت دهید. (مواظب دستتان باشید)

گوشت سینه و قسمت پشت به دو تیکه تقسیم میشوند. حال میبایست گوشت سینه را از هم برش دهید.

برای این کار سینه را بر روی تخته آشپزی قرار دهید و از وسط شروع به جداسازی کنید.

اگر نیاز به گوشت سینه بدون استخوان دارید باید استخوان را از یک ‌طرف آن جدا کنید. برای این کار غضروف را شکسته تا استخوان سینه را جدا نمایید.

مرحله آخر مربوط به برش بال های مرغ میباشد.

از قسمت مفصل، این کار انجام میشود. برای آن میبایست تا جایی که میتوانید بال ها را به بیرون خم کنید تا مفصل مشخص شود. با چاقو جدا سازی را انجام دهید. قسمت بال را نیز به دو تکه می شود تقسیم کرد. از مفصل آرنج، بال را به دو تکه تقسیم کنید.

با این روش شما یه مرغ کامل را تکه تکه کرده اید. تمام مراحل را با احتیاط کامل انجام دهید که دستتان بریده نشود.

نهایتا جهت آموزش بهتر میتوانید از اینجا فیلم مراحل آموزش خرد کردن مرغ را ملاحظه بفرمایید.