0 کالا - 0تومان
logo-samandehi

 

تحویل اکسپرس

تضمين بهترین كيفيت

تضمين بهترین قیمت

ضمانت مرجوعی

برش و بسته بندی دلخواه

74576000
سردست گوساله برزیلی منجمد
ران گوسفندی منجمد
مرغ تنظیم بازاری

تحویل اکسپرس

تضمين بهترین كيفيت

تضمين بهترین قیمت

ضمانت مرجوعی

برش و بسته بندی دلخواه

محصولات اقتصادی

ران گوساله

ران گوساله

566,100تومان
نیم کیلو 272,500تومان

استیک انتریکوت

استیک انتریکوت

نیم کیلو 295,000تومان

مایه کباب مرغ مستر قصاب

مایه کباب مرغ مستر قصاب

نیم کیلو 110,500تومان

سردست گوساله

سردست گوساله

549,450تومان
نیم کیلو 249,500تومان

چرخ کرده ممتاز

چرخ کرده ممتاز

481,463تومان
نیم کیلو 227,000تومان

خورشتی گوسفندی

خورشتی گوسفندی

نیم کیلو 375,000تومان

شتر مرغ بدون استخوان

شتر مرغ بدون استخوان

750,600تومان
نیم کیلو 366,500تومان

سینه بی استخوان بوقلمون

سینه بی استخوان بوقلمون

نیم کیلو 169,000تومان

چرخ کرده بوقلمون

چرخ کرده بوقلمون

نیم کیلو 171,500تومان

گوشت مخلوط شتر

گوشت مخلوط شتر

488,400تومان
نیم کیلو 237,500تومان

چرخ کرده گوساله

چرخ کرده گوساله

519,480تومان
نیم کیلو 237,500تومان

استیک تی بن

استیک تی بن

نیم کیلو 285,000تومان

استیک راسته

استیک راسته

نیم کیلو 338,000تومان

استیک کوهان گوساله

استیک کوهان گوساله

نیم کیلو 420,000تومان

خورشتی گوساله

خورشتی گوساله

نیم کیلو 280,000تومان

پیشنهاد ویژه

ران گوسفندی

ران گوسفندی

540,000تومان 520,000تومان

ماهی قزل آلا

ماهی قزل آلا

192,000تومان 175,000تومان

ران گوساله

ران گوساله

566,100تومان
نیم کیلو 272,500تومان

گردن مرغ

گردن مرغ

35,000تومان 29,000تومان

کوهان گوساله

کوهان گوساله

820,000تومان
نیم کیلو 399,500تومان

گردن گوسفندی

گردن گوسفندی

397,850تومان 369,000تومان

ران مرغ

ران مرغ

118,400تومان 105,000تومان

سردست گوساله

سردست گوساله

549,450تومان
نیم کیلو 249,500تومان

سردست گوسفندی

سردست گوسفندی

426,600تومان 410,000تومان

فیله مرغ

فیله مرغ

195,480تومان 189,000تومان

چرخ کرده ممتاز

چرخ کرده ممتاز

481,463تومان
نیم کیلو 227,000تومان

همبرگر ممتاز مسترقصاب

همبرگر ممتاز مسترقصاب

49,000تومان 55,000تومان

شقه گوسفندی

شقه گوسفندی

451,440تومان 418,000تومان

شتر مرغ بدون استخوان

شتر مرغ بدون استخوان

750,600تومان
نیم کیلو 366,500تومان

زبان گوساله

زبان گوساله

355,200تومان 349,000تومان

پرفروش ترین ها

استیک انتریکوت

استیک انتریکوت

نیم کیلو 295,000تومان

ران مرغ

ران مرغ

118,400تومان 105,000تومان

سردست گوساله

سردست گوساله

549,450تومان
نیم کیلو 249,500تومان

فیله مرغ

فیله مرغ

195,480تومان 189,000تومان

چرخ کرده ممتاز

چرخ کرده ممتاز

481,463تومان
نیم کیلو 227,000تومان

جوجه ران زعفرانی

جوجه ران زعفرانی

154,480تومان

زبان گوساله

زبان گوساله

355,200تومان 349,000تومان

بال مرغ بندری

بال مرغ بندری

145,400تومان

پاچه گوسفندی

پاچه گوسفندی

27,000تومان 25,000تومان

سینه بی استخوان بوقلمون

سینه بی استخوان بوقلمون

نیم کیلو 169,000تومان

ماهی سالمون

ماهی سالمون

204,000تومان

گوشت مخلوط شتر

گوشت مخلوط شتر

488,400تومان
نیم کیلو 237,500تومان

ران بوقلمون

ران بوقلمون

196,900تومان

بلدرچین

بلدرچین

160,950تومان

گوشت گوسفندی

ران گوسفندی

ران گوسفندی

540,000تومان 520,000تومان

گردن گوسفندی

گردن گوسفندی

397,850تومان 369,000تومان

سردست گوسفندی

سردست گوسفندی

426,600تومان 410,000تومان

خورشتی گوسفندی

خورشتی گوسفندی

نیم کیلو 375,000تومان

شقه گوسفندی

شقه گوسفندی

451,440تومان 418,000تومان

کله پاچه گوسفندی

کله پاچه گوسفندی

555,000تومان 549,000تومان

آبگوشتی

آبگوشتی

266,000تومان

ماهیچه گوسفندی

ماهیچه گوسفندی

626,400تومان

پاچه گوسفندی

پاچه گوسفندی

27,000تومان 25,000تومان

راسته با استخوان گوسفندی

راسته با استخوان گوسفندی

453,600تومان 399,000تومان

کباب شاندیزی

کباب شاندیزی

744,000تومان 555,000تومان

دنبه گوسفندی

دنبه گوسفندی

نیم کیلو 140,000تومان

زبان گوسفندی

زبان گوسفندی

ناموجود

قلم گوسفندی

قلم گوسفندی

65,000تومان

گوشت گوساله

ران گوساله

ران گوساله

566,100تومان
نیم کیلو 272,500تومان

استیک انتریکوت

استیک انتریکوت

نیم کیلو 295,000تومان

کوهان گوساله

کوهان گوساله

820,000تومان
نیم کیلو 399,500تومان

سردست گوساله

سردست گوساله

549,450تومان
نیم کیلو 249,500تومان

چرخ کرده ممتاز

چرخ کرده ممتاز

481,463تومان
نیم کیلو 227,000تومان

زبان گوساله

زبان گوساله

355,200تومان 349,000تومان

پاچه گوساله

پاچه گوساله

90,000تومان

فیله گوساله

فیله گوساله

928,800تومان

استیک مینیون

استیک مینیون

464,000تومان

چرخ کرده گوساله

چرخ کرده گوساله

519,480تومان
نیم کیلو 237,500تومان

استیک تی بن

استیک تی بن

نیم کیلو 285,000تومان

استیک راسته

استیک راسته

نیم کیلو 338,000تومان

استیک کوهان گوساله

استیک کوهان گوساله

نیم کیلو 420,000تومان

خورشتی گوساله

خورشتی گوساله

نیم کیلو 280,000تومان

راسته گوساله

راسته گوساله

664,200تومان

محصولات تنظیم بازاری

انواع استیک

استیک انتریکوت

استیک انتریکوت

نیم کیلو 295,000تومان

استیک مینیون

استیک مینیون

464,000تومان

استیک تی بن

استیک تی بن

نیم کیلو 285,000تومان

استیک راسته

استیک راسته

نیم کیلو 338,000تومان

استیک کوهان گوساله

استیک کوهان گوساله

نیم کیلو 420,000تومان

رولت قلوه گاه گوساله

رولت قلوه گاه گوساله

437,400تومان
نیم کیلو 209,500تومان

استیک ریب آی

استیک ریب آی

نیم کیلو 275,000تومان

انواع سوخاری

ران مرغ سوخاری

ران مرغ سوخاری

142,080تومان

سینه مرغ سوخاری

سینه مرغ سوخاری

173,800تومان

فیله سوخاری

فیله سوخاری

209,960تومان

پاچینی

پاچینی

110,055تومان

انواع جوجه های طعم دار

جوجه سینه ترش

جوجه سینه ترش

173,800تومان

جوجه ران زعفرانی

جوجه ران زعفرانی

154,480تومان

بال مرغ بندری

بال مرغ بندری

145,400تومان

بال مرغ ترش

بال مرغ ترش

145,400تومان

بال مرغ جنگلی

بال مرغ جنگلی

145,400تومان

بال مرغ عشایری

بال مرغ عشایری

145,400تومان

جوجه بال زعفرانی

جوجه بال زعفرانی

145,400تومان

جوجه ران بندری

جوجه ران بندری

183,816تومان

جوجه ران ترش

جوجه ران ترش

154,480تومان

جوجه ران جنگلی

جوجه ران جنگلی

154,480تومان

جوجه ران عشایری

جوجه ران عشایری

154,480تومان

جوجه سینه بندری

جوجه سینه بندری

173,800تومان

جوجه سینه جنگلی

جوجه سینه جنگلی

173,800تومان

جوجه سینه عشایری

جوجه سینه عشایری

173,800تومان

مرغ و متعلقات

گردن مرغ

گردن مرغ

35,000تومان 29,000تومان

مغز ران مرغ

مغز ران مرغ

125,800تومان

مرغ کامل

مرغ کامل

78,000تومان

ران مرغ

ران مرغ

118,400تومان 105,000تومان

فیله مرغ

فیله مرغ

195,480تومان 189,000تومان

اسکلت مرغ

اسکلت مرغ

15,000تومان

 اکبر جوجه منجمد سمین

اکبر جوجه منجمد سمین

129,000تومان 124,000تومان

سینه بی استخوان بوقلمون

سینه بی استخوان بوقلمون

نیم کیلو 169,000تومان

اکبر جوجه

اکبر جوجه

78,000تومان

بال مرغ

بال مرغ

104,500تومان

ران مرغ با پوست

ران مرغ با پوست

79,920تومان 74,000تومان

ساق مرغ

ساق مرغ

125,800تومان

سینه مرغ

سینه مرغ

170,640تومان

ماهی و محصولات دریایی

ماهی قزل آلا

ماهی قزل آلا

192,000تومان 175,000تومان

میگو با سر

میگو با سر

378,000تومان

ماهی سالمون

ماهی سالمون

204,000تومان

ماهی سفید

ماهی سفید

ناموجود

میگو پاک شده

میگو پاک شده

828,000تومان 790,000تومان

شیرماهی

شیرماهی

ناموجود

حلوا سیاه

حلوا سیاه

ناموجود

محصولات خاص

مایه کباب مرغ مستر قصاب

مایه کباب مرغ مستر قصاب

نیم کیلو 110,500تومان

همبرگر ممتاز مسترقصاب

همبرگر ممتاز مسترقصاب

49,000تومان 55,000تومان

شتر مرغ بدون استخوان

شتر مرغ بدون استخوان

750,600تومان
نیم کیلو 366,500تومان

چرخ کرده بوقلمون

چرخ کرده بوقلمون

نیم کیلو 171,500تومان

گوشت مخلوط شتر

گوشت مخلوط شتر

488,400تومان
نیم کیلو 237,500تومان

ران بوقلمون

ران بوقلمون

196,900تومان

سینه بوقلمون

سینه بوقلمون

194,700تومان

بلدرچین

بلدرچین

160,950تومان

شقه بوقلمون

شقه بوقلمون

194,250تومان 169,000تومان

عصاره پای مرغ

عصاره پای مرغ

48,000تومان

مایه کباب کوبیده بوقلمون

مایه کباب کوبیده بوقلمون

نیم کیلو 176,500تومان

مایه کباب کوبیده رژیمی

مایه کباب کوبیده رژیمی

نیم کیلو 228,000تومان

مایه کباب کوبیده شتر مرغ

مایه کباب کوبیده شتر مرغ

نیم کیلو 332,500تومان

مایه کباب کوبیده مستر قصاب

مایه کباب کوبیده مستر قصاب

نیم کیلو 216,500تومان

آلایشی

کوهان گوساله

کوهان گوساله

820,000تومان
نیم کیلو 399,500تومان

زبان گوساله

زبان گوساله

355,200تومان 349,000تومان

پاچه گوساله

پاچه گوساله

90,000تومان

کله پاچه گوسفندی

کله پاچه گوسفندی

555,000تومان 549,000تومان

جگرگوسفندی

جگرگوسفندی

643,800تومان 630,000تومان

دمبالیچه گوساله

دمبالیچه گوساله

348,000تومان 299,000تومان

پاچه گوسفندی

پاچه گوسفندی

27,000تومان 25,000تومان

جگر مرغ

جگر مرغ

30,000تومان

دل مرغ

دل مرغ

45,000تومان

زبان گوسفندی

زبان گوسفندی

ناموجود

سنگدان مرغ

سنگدان مرغ

49,000تومان

قلم گوساله

قلم گوساله

45,000تومان

قلم گوسفندی

قلم گوسفندی

65,000تومان

مغز گوساله

مغز گوساله

ناموجود

مغز گوسفندی

مغز گوسفندی

ناموجود

logo-samandehi
شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8/30 الی 20 پاسخگوی شما خواهیم بود.
74576000