0 کالا - 0تومان
logo-samandehi

 

تحویل اکسپرس

تضمين بهترین كيفيت

تضمين بهترین قیمت

ضمانت مرجوعی

برش و بسته بندی دلخواه

74576000

تحویل اکسپرس

تضمين بهترین كيفيت

تضمين بهترین قیمت

ضمانت مرجوعی

برش و بسته بندی دلخواه

پیشنهاد ویژه

سردست گوساله

سردست گوساله

154,000تومان 139,000تومان

شتر مرغ بدون استخوان

شتر مرغ بدون استخوان

185,000تومان 175,000تومان

ران گوسفندی

ران گوسفندی

190,000تومان 185,000تومان

شقه گوسفندی

شقه گوسفندی

155,400تومان 150,000تومان

ماهیچه گوسفندی

ماهیچه گوسفندی

230,000تومان 210,000تومان

سردست گوسفندی

سردست گوسفندی

148,000تومان 146,000تومان

ران گوساله

ران گوساله

165,000تومان 145,000تومان

پاچه گوسفندی

پاچه گوسفندی

18,000تومان 15,000تومان

خورشتی گوسفندی

خورشتی گوسفندی

236,000تومان 235,000تومان

جگرگوسفندی

جگرگوسفندی

230,000تومان 215,000تومان

مرغ کامل

مرغ کامل

32,000تومان 28,900تومان

ماهی سفید

ماهی سفید

162,000تومان 139,000تومان

استیک انتریکوت

استیک انتریکوت

190,000تومان 170,000تومان

پای مرغ

پای مرغ

10,000تومان 7,500تومان

بلدرچین

بلدرچین

71,500تومان 59,000تومان

پرفروش ترین ها

شقه گوسفندی

شقه گوسفندی

155,400تومان 150,000تومان

سردست گوسفندی

سردست گوسفندی

148,000تومان 146,000تومان

پاچه گوسفندی

پاچه گوسفندی

18,000تومان 15,000تومان

خورشتی گوسفندی

خورشتی گوسفندی

236,000تومان 235,000تومان

استیک انتریکوت

استیک انتریکوت

190,000تومان 170,000تومان

پای مرغ

پای مرغ

10,000تومان 7,500تومان

بلدرچین

بلدرچین

71,500تومان 59,000تومان

ران مرغ

ران مرغ

53,000تومان 38,900تومان

مایه کباب کوبیده مستر قصاب

مایه کباب کوبیده مستر قصاب

130,000تومان 123,000تومان

مغز ران مرغ

مغز ران مرغ

59,000تومان 48,000تومان

گوشت مخلوط شتر

گوشت مخلوط شتر

210,000تومان 195,000تومان

ماهی سالمون

ماهی سالمون

98,400تومان 87,000تومان

سینه مرغ بدون استخوان با کتف

سینه مرغ بدون استخوان با کتف

62,000تومان 47,000تومان

محصولات تنظیم بازاری

انواع استیک

استیک انتریکوت

استیک انتریکوت

190,000تومان 170,000تومان

استیک راسته

استیک راسته

195,000تومان

استیک ریب آی

استیک ریب آی

220,000تومان 175,000تومان

استیک تی بن

استیک تی بن

240,000تومان 185,000تومان

استیک مینیون

استیک مینیون

148,000تومان

انواع سوخاری

فیله سوخاری

فیله سوخاری

77,000تومان 69,000تومان

سینه مرغ سوخاری

سینه مرغ سوخاری

69,000تومان 58,000تومان

ران مرغ سوخاری

ران مرغ سوخاری

38,500تومان

پاچینی

پاچینی

45,000تومان 39,000تومان

انواع جوجه های طعم دار

جوجه ران زعفرانی

جوجه ران زعفرانی

66,000تومان 59,000تومان

بال مرغ بندری

بال مرغ بندری

46,000تومان

کتف مرغ بندری

کتف مرغ بندری

38,000تومان

جوجه سینه بندری

جوجه سینه بندری

58,000تومان

جوجه ران بندری

جوجه ران بندری

66,000تومان 59,000تومان

بال مرغ عشایری

بال مرغ عشایری

46,000تومان

کتف مرغ عشایری

کتف مرغ عشایری

31,000تومان

جوجه ران عشایری

جوجه ران عشایری

66,000تومان 59,000تومان

بال مرغ جنگلی

بال مرغ جنگلی

46,000تومان

کتف مرغ جنگلی

کتف مرغ جنگلی

38,000تومان

جوجه سینه جنگلی

جوجه سینه جنگلی

64,000تومان

مرغ و متعلقات

مرغ کامل

مرغ کامل

32,000تومان 28,900تومان

اکبر جوجه

اکبر جوجه

42,000تومان 31,500تومان

ران مرغ

ران مرغ

53,000تومان 38,900تومان

مغز ران مرغ

مغز ران مرغ

59,000تومان 48,000تومان

چرخ کرده سینه مرغ

چرخ کرده سینه مرغ

66,000تومان 53,500تومان

سینه مرغ بدون استخوان با کتف

سینه مرغ بدون استخوان با کتف

62,000تومان 47,000تومان

بال مرغ

بال مرغ

39,000تومان 32,000تومان

ران مرغ با پوست

ران مرغ با پوست

36,000تومان 28,900تومان

ساق مرغ

ساق مرغ

65,000تومان 51,500تومان

سینه مرغ

سینه مرغ

73,000تومان 59,000تومان

فیله مرغ

فیله مرغ

77,000تومان 68,000تومان

کتف مرغ

کتف مرغ

36,000تومان 29,000تومان

گردن مرغ

گردن مرغ

18,000تومان 13,000تومان

گوشت گوسفندی

ران گوسفندی

ران گوسفندی

190,000تومان 185,000تومان

شقه گوسفندی

شقه گوسفندی

155,400تومان 150,000تومان

ماهیچه گوسفندی

ماهیچه گوسفندی

230,000تومان 210,000تومان

سردست گوسفندی

سردست گوسفندی

148,000تومان 146,000تومان

پاچه گوسفندی

پاچه گوسفندی

18,000تومان 15,000تومان

خورشتی گوسفندی

خورشتی گوسفندی

236,000تومان 235,000تومان

کله پاچه گوسفندی

کله پاچه گوسفندی

150,000تومان 142,000تومان

چرخ کرده گوسفندی

چرخ کرده گوسفندی

175,000تومان 173,000تومان

کباب شاندیزی

کباب شاندیزی

261,600تومان 205,000تومان

آبگوشتی

آبگوشتی

130,000تومان 122,000تومان

دنبه گوسفندی

دنبه گوسفندی

114,000تومان 99,000تومان

راسته با استخوان گوسفندی

راسته با استخوان گوسفندی

155,400تومان 148,000تومان

راسته مغز گوسفندی

راسته مغز گوسفندی

245,000تومان 235,000تومان

گوشت گوساله

سردست گوساله

سردست گوساله

154,000تومان 139,000تومان

ران گوساله

ران گوساله

165,000تومان 145,000تومان

ماهیچه گوساله

ماهیچه گوساله

145,000تومان

استیک انتریکوت

استیک انتریکوت

190,000تومان 170,000تومان

چرخ کرده گوساله

چرخ کرده گوساله

135,000تومان

سردست گوساله برزیلی منجمد

سردست گوساله برزیلی منجمد

132,000تومان 126,000تومان

خورشتی گوساله

خورشتی گوساله

170,000تومان 149,000تومان

راسته گوساله

راسته گوساله

209,000تومان 190,000تومان

قلم گوساله

قلم گوساله

12,000تومان

فیله گوساله

فیله گوساله

290,000تومان 275,000تومان

زبان گوساله

زبان گوساله

102,000تومان 95,000تومان

ران گوساله برزیلی منجمد

ران گوساله برزیلی منجمد

142,000تومان 136,000تومان

مغز گوساله

مغز گوساله

52,500تومان 41,000تومان

ماهی و محصولات دریایی

ماهی سفید

ماهی سفید

162,000تومان 139,000تومان

ماهی قزل آلا

ماهی قزل آلا

87,600تومان 77,000تومان

میگو با سر

میگو با سر

264,000تومان 225,000تومان

ماهی سالمون

ماهی سالمون

98,400تومان 87,000تومان

میگو پاک شده

میگو پاک شده

420,000تومان

شیرماهی

شیرماهی

ناموجود

حلوا سیاه

حلوا سیاه

ناموجود

محصولات خاص

شتر مرغ بدون استخوان

شتر مرغ بدون استخوان

185,000تومان 175,000تومان

بلدرچین

بلدرچین

71,500تومان 59,000تومان

عصاره قلم گوساله

عصاره قلم گوساله

45,000تومان 44,000تومان

مایه کباب کوبیده مستر قصاب

مایه کباب کوبیده مستر قصاب

130,000تومان 123,000تومان

همبرگر 60 درصد مسترقصاب

همبرگر 60 درصد مسترقصاب

20,000تومان 15,000تومان

شقه بوقلمون

شقه بوقلمون

39,600تومان 35,000تومان

عصاره پای مرغ

عصاره پای مرغ

39,900تومان 36,900تومان

گوشت مخلوط شتر

گوشت مخلوط شتر

210,000تومان 195,000تومان

سینه بوقلمون

سینه بوقلمون

42,000تومان 37,000تومان

ران بوقلمون

ران بوقلمون

43,200تومان 39,000تومان

چرخ کرده بوقلمون

چرخ کرده بوقلمون

105,000تومان 72,000تومان

همبرگر ممتاز مسترقصاب

همبرگر ممتاز مسترقصاب

25,000تومان 19,900تومان

کوفته پنیری مسترقصاب

کوفته پنیری مسترقصاب

25,000تومان 17,000تومان

آلایشی

پاچه گوسفندی

پاچه گوسفندی

18,000تومان 15,000تومان

جگرگوسفندی

جگرگوسفندی

230,000تومان 215,000تومان

پای مرغ

پای مرغ

10,000تومان 7,500تومان

کله پاچه گوسفندی

کله پاچه گوسفندی

150,000تومان 142,000تومان

قلم گوساله

قلم گوساله

12,000تومان

سنگدان مرغ

سنگدان مرغ

15,500تومان

جگر مرغ

جگر مرغ

11,000تومان 8,000تومان

دل مرغ

دل مرغ

15,500تومان

زبان گوساله

زبان گوساله

102,000تومان 95,000تومان

مغز گوساله

مغز گوساله

52,500تومان 41,000تومان

پاچه گوساله

پاچه گوساله

32,400تومان

زبان گوسفندی

زبان گوسفندی

ناموجود

مغز گوسفندی

مغز گوسفندی

ناموجود

دمبالیچه گوساله

دمبالیچه گوساله

114,000تومان

قلم گوسفندی

قلم گوسفندی

60,000تومان

logo-samandehi
هفت روز هفته پاسخگوی شما خواهیم بود
74576000