0 کالا - 0تومان
logo-samandehi

 

تحویل اکسپرس

تضمين بهترین كيفيت

تضمين بهترین قیمت

ضمانت مرجوعی

برش و بسته بندی دلخواه

74576000
سردست گوساله برزیلی منجمد
ران گوسفندی منجمد
مرغ تنظیم بازاری

تحویل اکسپرس

تضمين بهترین كيفيت

تضمين بهترین قیمت

ضمانت مرجوعی

برش و بسته بندی دلخواه

محصولات اقتصادی

چرخ کرده ممتاز

چرخ کرده ممتاز

466,200تومان
نیم کیلو 222,000تومان

استیک تی بن

استیک تی بن

750,000تومان
نیم کیلو 349,500تومان

سینی مزه گوشت

سینی مزه گوشت

450,000تومان 390,000تومان

ران گوساله

ران گوساله

529,200تومان
نیم کیلو 259,500تومان

استیک انتریکوت

استیک انتریکوت

نیم کیلو 335,000تومان

مایه کباب مرغ مستر قصاب

مایه کباب مرغ مستر قصاب

نیم کیلو 115,500تومان

چرخ کرده گوساله

چرخ کرده گوساله

463,320تومان
نیم کیلو 216,000تومان

فیله کبابی

فیله کبابی

نیم کیلو 489,500تومان

سردست گوساله

سردست گوساله

499,500تومان
نیم کیلو 234,500تومان

کباب بره

کباب بره

1,118,500تومان
نیم کیلو 499,500تومان

خورشتی گوسفندی

خورشتی گوسفندی

نیم کیلو 500تومان

شتر مرغ بدون استخوان

شتر مرغ بدون استخوان

550,800تومان
نیم کیلو 272,500تومان

سینه بی استخوان بوقلمون

سینه بی استخوان بوقلمون

نیم کیلو 111,000تومان

پیشنهاد ویژه

ران گوسفندی پاک شده 1.5 کیلوگرم

ران گوسفندی پاک شده 1.5 کیلوگرم

896,000تومان 888,000تومان

مرغ کامل برند متفاوت

مرغ کامل برند متفاوت

76,000تومان 70,000تومان

راسته با استخوان گوسفندی

راسته با استخوان گوسفندی

640,500تومان 585,000تومان

چرخ کرده ممتاز

چرخ کرده ممتاز

466,200تومان
نیم کیلو 222,000تومان

استیک تی بن

استیک تی بن

750,000تومان
نیم کیلو 349,500تومان

بال مرغ بندری

بال مرغ بندری

149,360تومان 110,000تومان

جگرگوسفندی

جگرگوسفندی

1,054,500تومان 999,000تومان

ران مرغ با پوست

ران مرغ با پوست

83,160تومان 77,000تومان

سینی مزه گوشت

سینی مزه گوشت

450,000تومان 390,000تومان

سردست گوساله برزیلی منجمد

سردست گوساله برزیلی منجمد

330,000تومان 315,000تومان

شقه بوقلمون

شقه بوقلمون

104,340تومان 89,000تومان

ماهی قزل آلا

ماهی قزل آلا

198,000تومان 175,000تومان

ران گوساله

ران گوساله

529,200تومان
نیم کیلو 259,500تومان

چرخ کرده گوساله

چرخ کرده گوساله

463,320تومان
نیم کیلو 216,000تومان

پرفروش ترین ها

ران گوسفندی پاک شده 1.5 کیلوگرم

ران گوسفندی پاک شده 1.5 کیلوگرم

896,000تومان 888,000تومان

مرغ کامل

مرغ کامل

82,000تومان

راسته با استخوان گوسفندی

راسته با استخوان گوسفندی

640,500تومان 585,000تومان

چرخ کرده ممتاز

چرخ کرده ممتاز

466,200تومان
نیم کیلو 222,000تومان

بال مرغ بندری

بال مرغ بندری

149,360تومان 110,000تومان

ران مرغ با پوست

ران مرغ با پوست

83,160تومان 77,000تومان

سردست گوساله برزیلی منجمد

سردست گوساله برزیلی منجمد

330,000تومان 315,000تومان

استیک انتریکوت

استیک انتریکوت

نیم کیلو 335,000تومان

ران مرغ

ران مرغ

123,200تومان

سردست گوساله

سردست گوساله

499,500تومان
نیم کیلو 234,500تومان

سردست گوسفندی

سردست گوسفندی

646,920تومان 599,000تومان

فیله مرغ

فیله مرغ

199,800تومان 195,000تومان

کباب بره

کباب بره

1,118,500تومان
نیم کیلو 499,500تومان

جوجه ران زعفرانی

جوجه ران زعفرانی

159,500تومان

گوشت گوسفندی

ران گوسفندی پاک شده 1.5 کیلوگرم

ران گوسفندی پاک شده 1.5 کیلوگرم

896,000تومان 888,000تومان

راسته با استخوان گوسفندی

راسته با استخوان گوسفندی

640,500تومان 585,000تومان

گردن گوسفندی

گردن گوسفندی

610,400تومان 590,000تومان

سردست گوسفندی

سردست گوسفندی

646,920تومان 599,000تومان

کباب بره

کباب بره

1,118,500تومان
نیم کیلو 499,500تومان

خورشتی گوسفندی

خورشتی گوسفندی

نیم کیلو 500تومان

شقه گوسفندی

شقه گوسفندی

680,400تومان 625,000تومان

قلم گوسفندی

قلم گوسفندی

95,000تومان

کله پاچه گوسفندی

کله پاچه گوسفندی

832,500تومان 799,000تومان

آبگوشتی

آبگوشتی

362,000تومان

ماهیچه گوسفندی

ماهیچه گوسفندی

1,026,000تومان

راسته مغز گوسفندی

راسته مغز گوسفندی

1,128,500تومان

ران گوسفندی

ران گوسفندی

864,000تومان 849,000تومان

چرخ کرده رژیمی گوسفندی

چرخ کرده رژیمی گوسفندی

نیم کیلو 500تومان

گوشت گوساله

چرخ کرده ممتاز

چرخ کرده ممتاز

466,200تومان
نیم کیلو 222,000تومان

استیک تی بن

استیک تی بن

750,000تومان
نیم کیلو 349,500تومان

سینی مزه گوشت

سینی مزه گوشت

450,000تومان 390,000تومان

ران گوساله

ران گوساله

529,200تومان
نیم کیلو 259,500تومان

استیک انتریکوت

استیک انتریکوت

نیم کیلو 335,000تومان

چرخ کرده گوساله

چرخ کرده گوساله

463,320تومان
نیم کیلو 216,000تومان

فیله کبابی

فیله کبابی

نیم کیلو 489,500تومان

سردست گوساله

سردست گوساله

499,500تومان
نیم کیلو 234,500تومان

زبان گوساله

زبان گوساله

410,700تومان

پاچه گوساله

پاچه گوساله

144,000تومان

فیله گوساله

فیله گوساله

961,200تومان

استیک مینیون

استیک مینیون

490,000تومان

استیک راسته

استیک راسته

نیم کیلو 374,000تومان

استیک کوهان گوساله

استیک کوهان گوساله

نیم کیلو 500تومان

خورشتی گوساله

خورشتی گوساله

نیم کیلو 264,500تومان

محصولات تنظیم بازاری

انواع استیک

استیک تی بن

استیک تی بن

750,000تومان
نیم کیلو 349,500تومان

استیک انتریکوت

استیک انتریکوت

نیم کیلو 335,000تومان

استیک مینیون

استیک مینیون

490,000تومان

استیک راسته

استیک راسته

نیم کیلو 374,000تومان

استیک کوهان گوساله

استیک کوهان گوساله

نیم کیلو 500تومان

رولت قلوه گاه گوساله

رولت قلوه گاه گوساله

410,400تومان
نیم کیلو 199,500تومان

استیک ریب آی

استیک ریب آی

نیم کیلو 365,000تومان

انواع سوخاری

ران مرغ سوخاری

ران مرغ سوخاری

147,840تومان

سینه مرغ سوخاری

سینه مرغ سوخاری

163,900تومان

فیله سوخاری

فیله سوخاری

214,600تومان

پاچینی

پاچینی

119,625تومان

انواع جوجه های طعم دار

بال مرغ بندری

بال مرغ بندری

149,360تومان 110,000تومان

جوجه سینه ترش

جوجه سینه ترش

163,900تومان

جوجه ران زعفرانی

جوجه ران زعفرانی

159,500تومان

سینی مزه جوجه

سینی مزه جوجه

125,000تومان

بال مرغ ترش

بال مرغ ترش

149,360تومان

بال مرغ جنگلی

بال مرغ جنگلی

149,360تومان

بال مرغ عشایری

بال مرغ عشایری

149,360تومان

جوجه بال زعفرانی

جوجه بال زعفرانی

149,360تومان

جوجه ران بندری

جوجه ران بندری

159,500تومان

جوجه ران ترش

جوجه ران ترش

159,500تومان

جوجه ران جنگلی

جوجه ران جنگلی

159,500تومان

جوجه ران عشایری

جوجه ران عشایری

159,500تومان

جوجه سینه بندری

جوجه سینه بندری

163,900تومان

جوجه سینه جنگلی

جوجه سینه جنگلی

163,900تومان

مرغ و متعلقات

مرغ کامل

مرغ کامل

82,000تومان

مرغ کامل برند متفاوت

مرغ کامل برند متفاوت

76,000تومان 70,000تومان

ران مرغ با پوست

ران مرغ با پوست

83,160تومان 77,000تومان

اکبر جوجه

اکبر جوجه

86,000تومان

مغز ران مرغ

مغز ران مرغ

130,900تومان

ران مرغ

ران مرغ

123,200تومان

اسکلت مرغ

اسکلت مرغ

15,000تومان

فیله مرغ

فیله مرغ

199,800تومان 195,000تومان

گردن مرغ

گردن مرغ

42,000تومان

سینه بی استخوان بوقلمون

سینه بی استخوان بوقلمون

نیم کیلو 111,000تومان

بال مرغ

بال مرغ

107,800تومان

ساق مرغ

ساق مرغ

130,900تومان

سینه مرغ

سینه مرغ

160,920تومان

ماهی و محصولات دریایی

ماهی قزل آلا

ماهی قزل آلا

198,000تومان 175,000تومان

میگو با سر

میگو با سر

432,000تومان

ماهی سالمون

ماهی سالمون

222,000تومان

ماهی سفید

ماهی سفید

ناموجود

میگو پاک شده

میگو پاک شده

932,000تومان 820,000تومان

شیرماهی

شیرماهی

ناموجود

حلوا سیاه

حلوا سیاه

ناموجود

محصولات خاص

شقه بوقلمون

شقه بوقلمون

104,340تومان 89,000تومان

مایه کباب مرغ مستر قصاب

مایه کباب مرغ مستر قصاب

نیم کیلو 115,500تومان

شتر مرغ بدون استخوان

شتر مرغ بدون استخوان

550,800تومان
نیم کیلو 272,500تومان

چرخ کرده بوقلمون

چرخ کرده بوقلمون

نیم کیلو 113,500تومان

گوشت مخلوط شتر

گوشت مخلوط شتر

702,000تومان
نیم کیلو 345,000تومان

ران بوقلمون

ران بوقلمون

110,000تومان

سینه بوقلمون

سینه بوقلمون

105,600تومان

بلدرچین

بلدرچین

210,900تومان

عصاره پای مرغ

عصاره پای مرغ

68,900تومان

مایه کباب کوبیده بوقلمون

مایه کباب کوبیده بوقلمون

نیم کیلو 137,500تومان

مایه کباب کوبیده رژیمی

مایه کباب کوبیده رژیمی

نیم کیلو 215,000تومان

مایه کباب کوبیده شتر مرغ

مایه کباب کوبیده شتر مرغ

نیم کیلو 261,500تومان

مایه کباب کوبیده مستر قصاب

مایه کباب کوبیده مستر قصاب

نیم کیلو 204,000تومان

آلایشی

جگرگوسفندی

جگرگوسفندی

1,054,500تومان 999,000تومان

قلم گوسفندی

قلم گوسفندی

95,000تومان

زبان گوساله

زبان گوساله

410,700تومان

پاچه گوساله

پاچه گوساله

144,000تومان

کله پاچه گوسفندی

کله پاچه گوسفندی

832,500تومان 799,000تومان

دمبالیچه گوساله

دمبالیچه گوساله

480,000تومان 430,000تومان

جگر مرغ

جگر مرغ

30,000تومان

دل مرغ

دل مرغ

45,000تومان

زبان گوسفندی

زبان گوسفندی

ناموجود

سنگدان مرغ

سنگدان مرغ

49,000تومان

قلم گوساله

قلم گوساله

60,000تومان

مغز گوساله

مغز گوساله

ناموجود

مغز گوسفندی

مغز گوسفندی

ناموجود

پاچه گوسفندی

پاچه گوسفندی

59,000تومان

پای مرغ

پای مرغ

19,000تومان

logo-samandehi
شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8/30 الی 20 پاسخگوی شما خواهیم بود.
021-74576000