0 کالا - 0تومان
logo-samandehi

 

تحویل اکسپرس

تضمين بهترین كيفيت

تضمين بهترین قیمت

ضمانت مرجوعی

برش و بسته بندی دلخواه

74576000
سردست گوساله برزیلی منجمد
ران گوسفندی منجمد
مرغ تنظیم بازاری

تحویل اکسپرس

تضمين بهترین كيفيت

تضمين بهترین قیمت

ضمانت مرجوعی

برش و بسته بندی دلخواه

محصولات اقتصادی

چرخ کرده گوساله

چرخ کرده گوساله

493,020تومان
نیم کیلو 213,000تومان

استیک تی بن

استیک تی بن

750,000تومان
نیم کیلو 367,500تومان

سینی مزه گوشت

سینی مزه گوشت

450,000تومان 350,000تومان

ران گوساله

ران گوساله

556,200تومان
نیم کیلو 274,500تومان

استیک انتریکوت

استیک انتریکوت

نیم کیلو 320,000تومان

مایه کباب مرغ مستر قصاب

مایه کباب مرغ مستر قصاب

نیم کیلو 111,500تومان

فیله کبابی

فیله کبابی

نیم کیلو 489,500تومان

سردست گوساله

سردست گوساله

538,350تومان
نیم کیلو 257,500تومان

چرخ کرده ممتاز

چرخ کرده ممتاز

466,200تومان
نیم کیلو 229,500تومان

کباب بره

کباب بره

896,500تومان
نیم کیلو 395,000تومان

خورشتی گوسفندی

خورشتی گوسفندی

نیم کیلو 480,000تومان

شتر مرغ بدون استخوان

شتر مرغ بدون استخوان

525,960تومان
نیم کیلو 279,500تومان

سینه بی استخوان بوقلمون

سینه بی استخوان بوقلمون

نیم کیلو 138,500تومان

چرخ کرده بوقلمون

چرخ کرده بوقلمون

نیم کیلو 141,000تومان

پیشنهاد ویژه

چرخ کرده گوساله

چرخ کرده گوساله

493,020تومان
نیم کیلو 213,000تومان

استیک تی بن

استیک تی بن

750,000تومان
نیم کیلو 367,500تومان

ران گوسفندی

ران گوسفندی

691,200تومان 659,000تومان

ران مرغ با پوست

ران مرغ با پوست

83,160تومان 77,000تومان

سینی مزه گوشت

سینی مزه گوشت

450,000تومان 350,000تومان

ماهی قزل آلا

ماهی قزل آلا

216,000تومان 194,000تومان

ران گوساله

ران گوساله

556,200تومان
نیم کیلو 274,500تومان

جگرگوسفندی

جگرگوسفندی

854,700تومان 820,000تومان

کوهان گوساله

کوهان گوساله

950,000تومان
نیم کیلو 449,500تومان

گردن گوسفندی

گردن گوسفندی

512,300تومان 485,000تومان

سردست گوساله

سردست گوساله

538,350تومان
نیم کیلو 257,500تومان

سردست گوسفندی

سردست گوسفندی

540,000تومان 519,000تومان

فیله مرغ

فیله مرغ

199,800تومان 195,000تومان

چرخ کرده ممتاز

چرخ کرده ممتاز

466,200تومان
نیم کیلو 229,500تومان

کباب بره

کباب بره

896,500تومان
نیم کیلو 395,000تومان

پرفروش ترین ها

مرغ کامل

مرغ کامل

82,000تومان

ران مرغ با پوست

ران مرغ با پوست

83,160تومان 77,000تومان

سینی مزه جوجه

سینی مزه جوجه

125,000تومان

استیک انتریکوت

استیک انتریکوت

نیم کیلو 320,000تومان

ران مرغ

ران مرغ

123,200تومان

سردست گوساله

سردست گوساله

538,350تومان
نیم کیلو 257,500تومان

فیله مرغ

فیله مرغ

199,800تومان 195,000تومان

چرخ کرده ممتاز

چرخ کرده ممتاز

466,200تومان
نیم کیلو 229,500تومان

کباب بره

کباب بره

896,500تومان
نیم کیلو 395,000تومان

جوجه ران زعفرانی

جوجه ران زعفرانی

159,500تومان

زبان گوساله

زبان گوساله

394,050تومان 389,000تومان

سردست گوساله برزیلی منجمد

سردست گوساله برزیلی منجمد

330,000تومان 315,000تومان

بال مرغ بندری

بال مرغ بندری

138,800تومان

پاچه گوسفندی

پاچه گوسفندی

35,000تومان 33,000تومان

گوشت گوسفندی

ران گوسفندی

ران گوسفندی

691,200تومان 659,000تومان

گردن گوسفندی

گردن گوسفندی

512,300تومان 485,000تومان

سردست گوسفندی

سردست گوسفندی

540,000تومان 519,000تومان

کباب بره

کباب بره

896,500تومان
نیم کیلو 395,000تومان

خورشتی گوسفندی

خورشتی گوسفندی

نیم کیلو 480,000تومان

شقه گوسفندی

شقه گوسفندی

556,200تومان 515,000تومان

کله پاچه گوسفندی

کله پاچه گوسفندی

721,500تومان 690,000تومان

آبگوشتی

آبگوشتی

314,000تومان

ماهیچه گوسفندی

ماهیچه گوسفندی

842,400تومان

پاچه گوسفندی

پاچه گوسفندی

35,000تومان 33,000تومان

راسته با استخوان گوسفندی

راسته با استخوان گوسفندی

529,200تومان 499,000تومان

چرخ کرده رژیمی گوسفندی

چرخ کرده رژیمی گوسفندی

1,060,000تومان
نیم کیلو 499,500تومان

کباب شاندیزی

کباب شاندیزی

744,000تومان 720,000تومان

دنبه گوسفندی

دنبه گوسفندی

نیم کیلو 135,000تومان

گوشت گوساله

چرخ کرده گوساله

چرخ کرده گوساله

493,020تومان
نیم کیلو 213,000تومان

استیک تی بن

استیک تی بن

750,000تومان
نیم کیلو 367,500تومان

سینی مزه گوشت

سینی مزه گوشت

450,000تومان 350,000تومان

ران گوساله

ران گوساله

556,200تومان
نیم کیلو 274,500تومان

استیک انتریکوت

استیک انتریکوت

نیم کیلو 320,000تومان

کوهان گوساله

کوهان گوساله

950,000تومان
نیم کیلو 449,500تومان

فیله کبابی

فیله کبابی

نیم کیلو 489,500تومان

سردست گوساله

سردست گوساله

538,350تومان
نیم کیلو 257,500تومان

چرخ کرده ممتاز

چرخ کرده ممتاز

466,200تومان
نیم کیلو 229,500تومان

زبان گوساله

زبان گوساله

394,050تومان 389,000تومان

پاچه گوساله

پاچه گوساله

126,000تومان

فیله گوساله

فیله گوساله

961,200تومان

استیک مینیون

استیک مینیون

490,000تومان

استیک راسته

استیک راسته

نیم کیلو 341,000تومان

استیک کوهان گوساله

استیک کوهان گوساله

نیم کیلو 495,000تومان

محصولات تنظیم بازاری

انواع استیک

استیک تی بن

استیک تی بن

750,000تومان
نیم کیلو 367,500تومان

استیک انتریکوت

استیک انتریکوت

نیم کیلو 320,000تومان

استیک مینیون

استیک مینیون

490,000تومان

استیک راسته

استیک راسته

نیم کیلو 341,000تومان

استیک کوهان گوساله

استیک کوهان گوساله

نیم کیلو 495,000تومان

رولت قلوه گاه گوساله

رولت قلوه گاه گوساله

421,200تومان
نیم کیلو 202,500تومان

استیک ریب آی

استیک ریب آی

نیم کیلو 360,000تومان

انواع سوخاری

ران مرغ سوخاری

ران مرغ سوخاری

147,840تومان

سینه مرغ سوخاری

سینه مرغ سوخاری

167,200تومان

فیله سوخاری

فیله سوخاری

214,600تومان

پاچینی

پاچینی

111,650تومان

انواع جوجه های طعم دار

سینی مزه جوجه

سینی مزه جوجه

125,000تومان

جوجه سینه ترش

جوجه سینه ترش

167,200تومان

جوجه ران زعفرانی

جوجه ران زعفرانی

159,500تومان

بال مرغ بندری

بال مرغ بندری

138,800تومان

بال مرغ ترش

بال مرغ ترش

138,800تومان

بال مرغ جنگلی

بال مرغ جنگلی

138,800تومان

بال مرغ عشایری

بال مرغ عشایری

138,800تومان

جوجه بال زعفرانی

جوجه بال زعفرانی

138,800تومان

جوجه ران بندری

جوجه ران بندری

159,500تومان

جوجه ران ترش

جوجه ران ترش

159,500تومان

جوجه ران جنگلی

جوجه ران جنگلی

159,500تومان

جوجه ران عشایری

جوجه ران عشایری

159,500تومان

جوجه سینه بندری

جوجه سینه بندری

167,200تومان

جوجه سینه جنگلی

جوجه سینه جنگلی

167,200تومان

مرغ و متعلقات

مرغ کامل

مرغ کامل

82,000تومان

ران مرغ با پوست

ران مرغ با پوست

83,160تومان 77,000تومان

اکبر جوجه

اکبر جوجه

86,000تومان

مغز ران مرغ

مغز ران مرغ

130,900تومان

ران مرغ

ران مرغ

123,200تومان

فیله مرغ

فیله مرغ

199,800تومان 195,000تومان

گردن مرغ

گردن مرغ

42,000تومان

اسکلت مرغ

اسکلت مرغ

15,000تومان

سینه بی استخوان بوقلمون

سینه بی استخوان بوقلمون

نیم کیلو 138,500تومان

بال مرغ

بال مرغ

99,000تومان

ساق مرغ

ساق مرغ

130,900تومان

سینه مرغ

سینه مرغ

164,160تومان

ماهی و محصولات دریایی

ماهی قزل آلا

ماهی قزل آلا

216,000تومان 194,000تومان

میگو با سر

میگو با سر

410,400تومان

ماهی سالمون

ماهی سالمون

228,000تومان

ماهی سفید

ماهی سفید

ناموجود

میگو پاک شده

میگو پاک شده

904,000تومان 820,000تومان

شیرماهی

شیرماهی

ناموجود

حلوا سیاه

حلوا سیاه

ناموجود

محصولات خاص

مایه کباب مرغ مستر قصاب

مایه کباب مرغ مستر قصاب

نیم کیلو 111,500تومان

شتر مرغ بدون استخوان

شتر مرغ بدون استخوان

525,960تومان
نیم کیلو 279,500تومان

چرخ کرده بوقلمون

چرخ کرده بوقلمون

نیم کیلو 141,000تومان

گوشت مخلوط شتر

گوشت مخلوط شتر

594,000تومان
نیم کیلو 289,500تومان

ران بوقلمون

ران بوقلمون

147,400تومان

سینه بوقلمون

سینه بوقلمون

145,200تومان

بلدرچین

بلدرچین

188,700تومان

شقه بوقلمون

شقه بوقلمون

144,300تومان 130,000تومان

عصاره پای مرغ

عصاره پای مرغ

55,900تومان

مایه کباب کوبیده بوقلمون

مایه کباب کوبیده بوقلمون

نیم کیلو 153,500تومان

مایه کباب کوبیده رژیمی

مایه کباب کوبیده رژیمی

نیم کیلو 223,500تومان

مایه کباب کوبیده شتر مرغ

مایه کباب کوبیده شتر مرغ

نیم کیلو 248,500تومان

مایه کباب کوبیده مستر قصاب

مایه کباب کوبیده مستر قصاب

نیم کیلو 212,000تومان

آلایشی

جگرگوسفندی

جگرگوسفندی

854,700تومان 820,000تومان

کوهان گوساله

کوهان گوساله

950,000تومان
نیم کیلو 449,500تومان

زبان گوساله

زبان گوساله

394,050تومان 389,000تومان

پاچه گوساله

پاچه گوساله

126,000تومان

کله پاچه گوسفندی

کله پاچه گوسفندی

721,500تومان 690,000تومان

دمبالیچه گوساله

دمبالیچه گوساله

480,000تومان 430,000تومان

پاچه گوسفندی

پاچه گوسفندی

35,000تومان 33,000تومان

جگر مرغ

جگر مرغ

30,000تومان

دل مرغ

دل مرغ

45,000تومان

زبان گوسفندی

زبان گوسفندی

ناموجود

سنگدان مرغ

سنگدان مرغ

49,000تومان

قلم گوساله

قلم گوساله

60,000تومان

قلم گوسفندی

قلم گوسفندی

85,000تومان

مغز گوساله

مغز گوساله

ناموجود

مغز گوسفندی

مغز گوسفندی

ناموجود

logo-samandehi
شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8/30 الی 20 پاسخگوی شما خواهیم بود.
021-74576000