0 کالا - 0تومان
logo-samandehi

 

تحویل اکسپرس

تضمين بهترین كيفيت

تضمين بهترین قیمت

ضمانت مرجوعی

برش و بسته بندی دلخواه

74576000
سردست گوساله برزیلی منجمد
ران گوسفندی منجمد
مرغ تنظیم بازاری

تحویل اکسپرس

تضمين بهترین كيفيت

تضمين بهترین قیمت

ضمانت مرجوعی

برش و بسته بندی دلخواه

محصولات اقتصادی

استیک تی بن

استیک تی بن

670,000تومان
نیم کیلو 295,000تومان

سینی مزه گوشت

سینی مزه گوشت

400,000تومان

ران گوساله

ران گوساله

527,250تومان
نیم کیلو 249,500تومان

استیک انتریکوت

استیک انتریکوت

نیم کیلو 320,000تومان

مایه کباب مرغ مستر قصاب

مایه کباب مرغ مستر قصاب

نیم کیلو 122,500تومان

فیله کبابی

فیله کبابی

نیم کیلو 462,000تومان

سردست گوساله

سردست گوساله

482,850تومان
نیم کیلو 234,500تومان

چرخ کرده ممتاز

چرخ کرده ممتاز

435,675تومان
نیم کیلو 210,500تومان

خورشتی گوسفندی

خورشتی گوسفندی

نیم کیلو 405,000تومان

شتر مرغ بدون استخوان

شتر مرغ بدون استخوان

704,160تومان
نیم کیلو 349,500تومان

سینه بی استخوان بوقلمون

سینه بی استخوان بوقلمون

نیم کیلو 147,000تومان

چرخ کرده بوقلمون

چرخ کرده بوقلمون

نیم کیلو 149,500تومان

گوشت مخلوط شتر

گوشت مخلوط شتر

550,000تومان
نیم کیلو 274,500تومان

چرخ کرده گوساله

چرخ کرده گوساله

448,740تومان
نیم کیلو 217,500تومان

استیک راسته

استیک راسته

نیم کیلو 330,000تومان

پیشنهاد ویژه

سینی مزه جوجه

سینی مزه جوجه

120,000تومان 112,000تومان

استیک تی بن

استیک تی بن

670,000تومان
نیم کیلو 295,000تومان

ران گوسفندی

ران گوسفندی

583,200تومان 565,000تومان

سفید ران گوساله برزیلی منجمد

سفید ران گوساله برزیلی منجمد

450,000تومان 429,000تومان

سردست گوساله برزیلی منجمد

سردست گوساله برزیلی منجمد

330,000تومان 312,000تومان

ماهی قزل آلا

ماهی قزل آلا

198,000تومان 175,000تومان

ران گوساله

ران گوساله

527,250تومان
نیم کیلو 249,500تومان

گردن گوسفندی

گردن گوسفندی

408,750تومان 385,000تومان

ران مرغ

ران مرغ

137,600تومان 129,000تومان

سردست گوساله

سردست گوساله

482,850تومان
نیم کیلو 234,500تومان

سردست گوسفندی

سردست گوسفندی

448,200تومان 425,000تومان

فیله مرغ

فیله مرغ

206,280تومان 200,000تومان

چرخ کرده ممتاز

چرخ کرده ممتاز

435,675تومان
نیم کیلو 210,500تومان

همبرگر ممتاز مسترقصاب

همبرگر ممتاز مسترقصاب

49,000تومان 55,000تومان

شقه گوسفندی

شقه گوسفندی

469,800تومان 445,000تومان

پرفروش ترین ها

سینی مزه جوجه

سینی مزه جوجه

120,000تومان 112,000تومان

سردست گوساله برزیلی منجمد

سردست گوساله برزیلی منجمد

330,000تومان 312,000تومان

استیک انتریکوت

استیک انتریکوت

نیم کیلو 320,000تومان

ران مرغ

ران مرغ

137,600تومان 129,000تومان

سردست گوساله

سردست گوساله

482,850تومان
نیم کیلو 234,500تومان

فیله مرغ

فیله مرغ

206,280تومان 200,000تومان

چرخ کرده ممتاز

چرخ کرده ممتاز

435,675تومان
نیم کیلو 210,500تومان

جوجه ران زعفرانی

جوجه ران زعفرانی

178,200تومان

زبان گوساله

زبان گوساله

361,860تومان 359,000تومان

بال مرغ بندری

بال مرغ بندری

145,400تومان

پاچه گوسفندی

پاچه گوسفندی

35,000تومان 33,000تومان

سینه بی استخوان بوقلمون

سینه بی استخوان بوقلمون

نیم کیلو 147,000تومان

ماهی سالمون

ماهی سالمون

210,000تومان

گوشت مخلوط شتر

گوشت مخلوط شتر

550,000تومان
نیم کیلو 274,500تومان

گوشت گوسفندی

ران گوسفندی

ران گوسفندی

583,200تومان 565,000تومان

گردن گوسفندی

گردن گوسفندی

408,750تومان 385,000تومان

سردست گوسفندی

سردست گوسفندی

448,200تومان 425,000تومان

خورشتی گوسفندی

خورشتی گوسفندی

نیم کیلو 405,000تومان

شقه گوسفندی

شقه گوسفندی

469,800تومان 445,000تومان

کله پاچه گوسفندی

کله پاچه گوسفندی

666,000تومان 645,000تومان

آبگوشتی

آبگوشتی

276,000تومان

ماهیچه گوسفندی

ماهیچه گوسفندی

702,000تومان

پاچه گوسفندی

پاچه گوسفندی

35,000تومان 33,000تومان

راسته با استخوان گوسفندی

راسته با استخوان گوسفندی

448,200تومان 419,000تومان

کباب شاندیزی

کباب شاندیزی

744,000تومان 620,000تومان

دنبه گوسفندی

دنبه گوسفندی

نیم کیلو 156,500تومان

زبان گوسفندی

زبان گوسفندی

ناموجود

قلم گوسفندی

قلم گوسفندی

65,000تومان

گوشت گوساله

استیک تی بن

استیک تی بن

670,000تومان
نیم کیلو 295,000تومان

سینی مزه گوشت

سینی مزه گوشت

400,000تومان

ران گوساله

ران گوساله

527,250تومان
نیم کیلو 249,500تومان

استیک انتریکوت

استیک انتریکوت

نیم کیلو 320,000تومان

کوهان گوساله

کوهان گوساله

نیم کیلو 475,000تومان

فیله کبابی

فیله کبابی

نیم کیلو 462,000تومان

سردست گوساله

سردست گوساله

482,850تومان
نیم کیلو 234,500تومان

چرخ کرده ممتاز

چرخ کرده ممتاز

435,675تومان
نیم کیلو 210,500تومان

زبان گوساله

زبان گوساله

361,860تومان 359,000تومان

پاچه گوساله

پاچه گوساله

120,000تومان

فیله گوساله

فیله گوساله

907,200تومان

استیک مینیون

استیک مینیون

464,000تومان

چرخ کرده گوساله

چرخ کرده گوساله

448,740تومان
نیم کیلو 217,500تومان

استیک راسته

استیک راسته

نیم کیلو 330,000تومان

استیک کوهان گوساله

استیک کوهان گوساله

نیم کیلو 495,000تومان

محصولات تنظیم بازاری

انواع استیک

استیک تی بن

استیک تی بن

670,000تومان
نیم کیلو 295,000تومان

استیک انتریکوت

استیک انتریکوت

نیم کیلو 320,000تومان

استیک مینیون

استیک مینیون

464,000تومان

استیک راسته

استیک راسته

نیم کیلو 330,000تومان

استیک کوهان گوساله

استیک کوهان گوساله

نیم کیلو 495,000تومان

رولت قلوه گاه گوساله

رولت قلوه گاه گوساله

399,600تومان
نیم کیلو 185,000تومان

استیک ریب آی

استیک ریب آی

نیم کیلو 325,000تومان

انواع سوخاری

ران مرغ سوخاری

ران مرغ سوخاری

165,120تومان

سینه مرغ سوخاری

سینه مرغ سوخاری

191,400تومان

فیله سوخاری

فیله سوخاری

221,560تومان

پاچینی

پاچینی

108,460تومان

انواع جوجه های طعم دار

سینی مزه جوجه

سینی مزه جوجه

120,000تومان 112,000تومان

جوجه سینه ترش

جوجه سینه ترش

191,400تومان

جوجه ران زعفرانی

جوجه ران زعفرانی

178,200تومان

بال مرغ بندری

بال مرغ بندری

145,400تومان

بال مرغ ترش

بال مرغ ترش

145,400تومان

بال مرغ جنگلی

بال مرغ جنگلی

145,400تومان

بال مرغ عشایری

بال مرغ عشایری

145,400تومان

جوجه بال زعفرانی

جوجه بال زعفرانی

145,400تومان

جوجه ران بندری

جوجه ران بندری

178,200تومان

جوجه ران ترش

جوجه ران ترش

178,200تومان

جوجه ران جنگلی

جوجه ران جنگلی

178,200تومان

جوجه ران عشایری

جوجه ران عشایری

178,200تومان

جوجه سینه بندری

جوجه سینه بندری

191,400تومان

جوجه سینه جنگلی

جوجه سینه جنگلی

191,400تومان

مرغ و متعلقات

مغز ران مرغ

مغز ران مرغ

146,200تومان

ران مرغ

ران مرغ

137,600تومان 129,000تومان

فیله مرغ

فیله مرغ

206,280تومان 200,000تومان

گردن مرغ

گردن مرغ

42,000تومان

اسکلت مرغ

اسکلت مرغ

15,000تومان

 اکبر جوجه منجمد سمین

اکبر جوجه منجمد سمین

129,000تومان 124,000تومان

سینه بی استخوان بوقلمون

سینه بی استخوان بوقلمون

نیم کیلو 147,000تومان

اکبر جوجه

اکبر جوجه

80,000تومان

بال مرغ

بال مرغ

104,500تومان

ران مرغ با پوست

ران مرغ با پوست

92,880تومان 86,000تومان

ساق مرغ

ساق مرغ

146,200تومان

سینه مرغ

سینه مرغ

187,920تومان

ماهی و محصولات دریایی

ماهی قزل آلا

ماهی قزل آلا

198,000تومان 175,000تومان

میگو با سر

میگو با سر

378,000تومان

ماهی سالمون

ماهی سالمون

210,000تومان

ماهی سفید

ماهی سفید

ناموجود

میگو پاک شده

میگو پاک شده

832,000تومان 790,000تومان

شیرماهی

شیرماهی

ناموجود

حلوا سیاه

حلوا سیاه

ناموجود

محصولات خاص

مایه کباب مرغ مستر قصاب

مایه کباب مرغ مستر قصاب

نیم کیلو 122,500تومان

همبرگر ممتاز مسترقصاب

همبرگر ممتاز مسترقصاب

49,000تومان 55,000تومان

شتر مرغ بدون استخوان

شتر مرغ بدون استخوان

704,160تومان
نیم کیلو 349,500تومان

چرخ کرده بوقلمون

چرخ کرده بوقلمون

نیم کیلو 149,500تومان

گوشت مخلوط شتر

گوشت مخلوط شتر

550,000تومان
نیم کیلو 274,500تومان

ران بوقلمون

ران بوقلمون

187,000تومان

سینه بوقلمون

سینه بوقلمون

184,800تومان

بلدرچین

بلدرچین

188,700تومان

شقه بوقلمون

شقه بوقلمون

184,260تومان 166,000تومان

عصاره پای مرغ

عصاره پای مرغ

48,000تومان

مایه کباب کوبیده بوقلمون

مایه کباب کوبیده بوقلمون

نیم کیلو 163,500تومان

مایه کباب کوبیده رژیمی

مایه کباب کوبیده رژیمی

نیم کیلو 210,000تومان

مایه کباب کوبیده شتر مرغ

مایه کباب کوبیده شتر مرغ

نیم کیلو 318,500تومان

مایه کباب کوبیده مستر قصاب

مایه کباب کوبیده مستر قصاب

نیم کیلو 198,500تومان

آلایشی

کوهان گوساله

کوهان گوساله

نیم کیلو 475,000تومان

زبان گوساله

زبان گوساله

361,860تومان 359,000تومان

پاچه گوساله

پاچه گوساله

120,000تومان

کله پاچه گوسفندی

کله پاچه گوسفندی

666,000تومان 645,000تومان

جگرگوسفندی

جگرگوسفندی

854,700تومان 799,000تومان

دمبالیچه گوساله

دمبالیچه گوساله

360,000تومان 345,000تومان

پاچه گوسفندی

پاچه گوسفندی

35,000تومان 33,000تومان

جگر مرغ

جگر مرغ

30,000تومان

دل مرغ

دل مرغ

45,000تومان

زبان گوسفندی

زبان گوسفندی

ناموجود

سنگدان مرغ

سنگدان مرغ

49,000تومان

قلم گوساله

قلم گوساله

45,000تومان

قلم گوسفندی

قلم گوسفندی

65,000تومان

مغز گوساله

مغز گوساله

ناموجود

مغز گوسفندی

مغز گوسفندی

ناموجود

logo-samandehi
شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8/30 الی 20 پاسخگوی شما خواهیم بود.
021-74576000